INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi opiera się o realizację działań w terenie przez Wydziały Pracy Środowiskowej;
l Wydział Pracy Środowiskowej
z siedzibą
przy ul. Tybury 16
– obejmuje dotychczasowy rejon Bałut i część Polesia - wykaz ulic z części Polesia >>>

II Wydział Pracy Środowiskowej
z siedzibą
przy ul. Grota Roweckiego 30
– obejmuje Widzew i Śródmieście

IIl Wydział Pracy Środowiskowej
z siedzibą
przy ul. Będzińskiej 5.
– obejmuje Górną i część Polesia - wykaz ulic z części Polesia >>>

W niezmienionych miejscach pozostaną punkty pracy socjalnej;

I Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. St. Tybury 16, tel. 42 207-14-50:
Pomoc materialna dla uczniów: tel. +48 (42) 207-14-56, +48 (42) 207-14-55

-    PPS Łódź, ul. Limanowskiego 194/196 (tel. 42 640-71-61, 42 640-70-24)
-    PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53 (tel. 42 654-28-70, 42 656-35-07)
-    PPS Łódź, ul. Marysińska 36 (tel. 42 640-60-29, 42 640-62-05)
-    PPS Łódź, ul. Motylowa 4 (tel. 42 659-25-00)
-    PPS Łódź, ul. Rybna 18 (tel. 42 640-63-07, 42 640-63-37)
-    PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)
-    PPS Łódź, ul. Sprinterów 11 (tel. 42 688-98-78)
-    PPS Łódź, ul. Kasprzaka 27 (Tel. 42 640-71-76)
-    PPS Łódź, ul. Karolewska 70/76 (Tel.42 686-66-56)
-    PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)

II Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Gen. St. Grota Roweckiego 30, tel. 42 677-15-50:

-    PPS Łódź, ul. Elsnera 12 (tel.42 677-15-58)
-    PPS Łódź, ul. Zbocze 2a (tel.42 679-29-26)
-    PPS Łódź, al. Piłsudskiego 67 (tel. 42 674 48 45)
-    PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21 (tel.42 678-17-59, 42 678-17-79)
-    PPS Łódź, ul. 10-go Lutego 7/9 (tel.42 630-15-59)
-    PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61 (tel.42 630-12-51, 42 630-12-52)

III Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Będzińska 5, tel. 42 684-44-81:

-    PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33,  tel. 42 - 647 02 22
-    PPS Łódź, ul. Senatorska 4,  tel. 42 - 683 37 55
-    PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47,  tel. 42 - 682 04 72
-    PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47  (dawniej na Będzińskiej)  tel.  42 - 683 48 58, 42 - 683 48 59, 42 - 683 48 60, 42 - 683 48 61, 42 - 683 48 62, 42 - 683 48 63
-    PPS Łódź, ul. Rzgowska 170,  tel.42 - 645  93 70
-    PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro,  tel. 42 - 637 03 81, 42 - 637 07 20
     - PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a
-    PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro,  tel. 42 - 637 77 43
     - PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

Books!