logotypy

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Aktywny krok”

 • Szkolenie zawodowe: Bukieciarstwo
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 22.11.2017-19.12.2017 r.
Godziny Pracy 14.30-19.30
Harmonogram kursu >>>

 

 •  Szkolenie zawodowe: Obsługa kasy fiskalnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 29.11.2017-07.12.2017
Godziny Pracy 09.00-14.00
Harmonogram kursu >>>

 

 • Szkolenie zawodowe “Opiekun osób zależnych”
Miejsce:.
ul. Próchnika 42, Łódź
Okres realizacji|: 27.09.2017 r. – 31.10.2017 r.
Godziny Pracy 14:00-20:00
Harmonogram kursu >>>
 •  Szkolenie zawodowe „Kosmetyka z wizażem i stylizacją paznokci”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 25.09.2017-25.10.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-15:00
Harmonogram kursu >>>
 • Szkolenie zawodowe “Kierowca wózków jezdniowych”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 27.09.2017 r. – 18.10.2017 r.
Godziny Pracy 12:00-20:00
Harmonogram kursu >>>
 • Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac, ZUS”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 25.09.2017-25.10.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-14:00
Harmonogram kursu >>>
 •  Szkolenie zawodowe „Kosmetyka z wizażem i stylizacją paznokci”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 16.08.2017-15.09.2017
Godziny Pracy 15:00-20:00
Harmonogram kursu >>>
 • Szkolenie zawodowe “Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 17.07.2017 r. – 05.09.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-15:00
Harmonogram kursu >>>
 • Szkolenie zawodowe “Spawanie”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 06.07.2017 r. – 30.08.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-15:00
Harmonogram kursu >>>
 •  Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac, ZUS”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 09.05.2017 r. do 08.06.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-14:00
Harmonogram kursu >>>
 • Kurs prawa jazdy kat B
Miejsce:. Łódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców i Diagnostów Rafał Kądziela,
91-842 Łódź,
ul. Tokarzewskiego 2 - tel. 666 088 827
 . Harmonogram kursu >>>
“Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie spowodowany koniecznością dostosowania się do Klientów”
 • Szkolenie zawodowe: „Spawanie”
Miejsce:. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4
Okres realizacji od 01.03.2017 roku do 26.04.2017 roku
Godziny pracy   14.00-20.00
Harmonogram zajęć  >>>
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
Miejsce:. Klub Integracji Społecznej, Łódź ul. Paderewskiego 47
Tel (0-42) 683 48 55, wizyty można umawiać telefonicznie lub osobiście
– osoby do kontaktu p. Monika Zwierzchowska, p. Paulina Schmidt
Harmonogram wizyt:  Kwiecień 2017
Psycholog środa 9.00-16.00, piątek 8.00-15.00
Prawnik poniedziałek 12.30-16.00, wtorek 13.30-17.00

 

 • Szkolenie: „Nauka obsługi komputera”
Miejsce:. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 90-229 Łódź, ul. A. Kamińskiego 17/19
okres realizacji|: 30.01.2017-30.11.2017
Godziny Pracy 9.00-14.00 i 14.00-19.00
Harmonogram zajęć komputerowych >>>
 • Mentor ds. usamodzielnienia
Stanowisko: Mentor ds. usamodzielnienia – Barbara Bujalska
Miejsce:. Miasto Łódź
kres realizacji|: od 15.11.2016 r. do 31.10.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-16:00
 • Streetworking
Stanowisko: Streetworker - Maciej Majewski
Miejsce:. Miasto Łódź
kres realizacji|: od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.
Godziny Pracy 8:00-16:00
 •  Szkolenie zawodowe „Opiekun osób zależnych”
Miejsce:.
Siedziba Zespołu Szkół Ekologiczno Medycznych przy ul. Próchnika 42 w Łodzi
Okres realizacji|: od 07.11.2016 r. do 12.12.2016 r.
Godziny Pracy 9:00-15:00
 • Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac, ZUS”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 05.09.2016 r. do 05.10.2016 r.
Godziny Pracy 8:00-14:00
 • Szkolenie zawodowe „Kierowca wózków jezdniowych”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 16.08.2016 r. do 08.09.2016 r.
Godziny Pracy 8:00-16:00
 • Szkolenie zawodowe „Kosmetyka z wizażem i stylizacją paznokci”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 08.08.2016 r. do 09.09.2016 r.
Godziny Pracy 8:00-15:00
 • Szkolenie zawodowe „Sprzedawca - kasjer”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 10.10.2016 r. do 08.11.2016 r.
Godziny Pracy 8:00-15:00
 • Grupa wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych
Prowadzący: Beata Brudak, Krzysztof Kaczmarek, Anna Jasińska-Ciszewska
Miejsce:.

Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Gałczyńskiego 7
kres realizacji|: w każdy wtorek, od 14.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Godziny Pracy 16:00-18:00

 

 • Grupa wsparcia „Profilaktyka bezpiecznego dorastania”
Prowadzący: Beata Brudak, Krzysztof Kaczmarek, Anna Jasińska-Ciszewska
Miejsce:. Klub Integracji Społecznej, ul. Paderewskiego 47
kres realizacji|: w każdy czwartek, od 06.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Godziny Pracy 14:00-16:00
 • Szkolenie zawodowe „Bukieciarstwo z obsługą kas fiskalnych”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 01.08.2016 do 06.09.2016 r.
Godziny Pracy 9:00-14:00

 

 • Szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4
Okres realizacji|: od 27.07.2016 do 08.09.2016 r.
Godziny Pracy 8:00-16:00

 

 • Szkolenie zawodowe „Spawanie, metody różne”
Miejsce:.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Okres realizacji|: od 13.07.2016 do 02.09.2016 r.
Godziny Pracy 14:00-20:00
 • Wspieranie lecznictwa uzależnień
Prowadzący: Piotr Niedzielski
Miejsce:.
.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
ul. Paderewskiego 47
Okres realizacji|: od 13.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
Godziny Pracy spotkania indywidualne i grupowe w zależności od zgłaszanych potrzeb
 • Grupa wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi
Prowadzący: Krzysztof Kaczmarek, Beata Brudak, Anna Jasińska – Ciszewska
Miejsce:.
.
Punkt wsparcia dla osób bezdomnych,
ul. Wschodnia 32, lok. 16
Okres realizacji|: w każdą środę,
od 13.07.2016 r. do 31.12.2016 r. 
Godziny Pracy 14:00 - 16:00
 • Warsztaty Rozwoju Osobistego
Stanowisko: Trener warsztatów
Miejsce świadczenia usług..
.
Klub Integracji Społecznej
Łódź ul.Paderewskiego 47
Okres świadczenia usług od 30.05.2016 roku  do 31.10.2017 roku
Godziny Pracy 8:00 - 16:00
 • Doradztwo zawodowe
Stanowisko: Doradca zawodowy
Miejsce świadczenia usług
...
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
ul. Łąkowa 4
Okres świadczenia usług od 09.06.2016 roku  do 31.08.2017 roku
Godziny Pracy 8:00 - 16:00

 

 

Books!