logotypy
Zapytanie ofertowe:

 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Zakup usługi dotyczy: Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne) realizowane do dnia 30 listopada 2017 r. w wymiarze godzinowym: dla poradnictwa prawnego – 230h,  dla poradnictwa psychologicznego - 460h. Usługa dotyczy klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, będących jednocześnie  uczestnikami projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Aktywny krok”.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

WYNIKI NABORU >>>

Termin złożenia oferty: 06.03.2017 r. do godz. 16.00


 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Zakup usługi dot. wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu  „Aktywny krok” realizowanego w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 09.12.2016 r. do godz. 16:00.


 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 10.05.2016 r. o godz. 13.00.
Books!