Czujniki dymu dla podopiecznych MOPS
21 domów dziecka oraz pogotowi opiekuńczych otrzymało dualne czujniki dymu i tlenku węgla, które przekazał nieodpłatnie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi.  Dodatkowo do dzieci trafiły także komiksy edukacyjne, które w atrakcyjnej formie bawią i uczą prawidłowych zachowań w razie pożaru, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź Jędrzejów bezpłatnie przeprowadzają zajęcia, które mają uświadomić najmłodszym zagrożenie oraz nauczyć jak się zachować w sytuacji kryzysowej.

- Nasze placówki przechodzą bardzo restrykcyjne kontrole straży pożarnej, więc są bezpieczne, ale każda dodatkowa forma zabezpieczenia naszych wychowanków jest cenna i ważna - mówi Leszek Baranowski, dyrektor Domu Dziecka przy ul. Nawrot. - Edukacji także nigdy dość, a zajęcia ze strażakami są nie tylko potrzebne, ale i atrakcyjne dla dzieci.

Ewa Kazanek, kierownik Wydziału Pomocy Rodzinie i Dziecku MOPS podkreśliła, że dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Łodzi  dzieci nauczą się jak pomóc młodszym kolegom w razie zagrożenia, a to dla niech bezcenna lekcja odpowiedzialności. Za siebie i innych.

- Oczywiście życzę wszystkim, aby te czujniki okazały się niepotrzebne, ale dobrze, że zostały zamontowane - mówiła Ewa Kazanek.

Obecnie w domach dziecka w Łodzi wychowuje się 540 dzieci w różnym wieku.

Kolejnych 66 czujników - przeznaczonych dla klientów MOPS - przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Wszystkie trafiły do rodzin korzystających z pomocy Ośrodka, a mieszkającym w kamienicach i budynkach, gdzie zagrożenie ewentualnym pożarem może być większe oraz tych, które nie mogą sobie pozwolić na zakup czujników.

- Dziękuję straży pożarnej za to wsparcie, dobro i bezpieczeństwo naszych klientów są dla nas priorytetem - mówi Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, dyrektor MOPS.

Zagrożenie pożarem oraz zatruciem tlenkiem węgla wzrasta w sezonie jesienno-zimowym zwłaszcza, że w Łodzi nie brakuje kamienic i mieszkań ogrzewanych piecami. Zdaniem strażaków czujniki nie tylko poprawiają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, bo w razie zagrożenia rozlega się alarm, ale też uświadamiają łodzianom, że należy regularnie kontrolować stan instalacji grzewczej.

OGŁOSZENIA

Books!