Elżbieta Jaszczak nagrodzona

Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, otrzymała doroczną nagrodę przyznawaną przez Fundację Partnerstwo dla Łodzi. Dyrektor Jaszczak została wyróżniona w kategorii „Osobowość”, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas gali „Serce dla Łodzi” odbywającą się w Urzędzie Miasta Łodzi. Wyróżnienie przyznano za wybitną pracę dla Łodzi i łodzian w potrzebie.

W kategorii „Dyrektor Społecznik/Organizacja pozarządowa” nagrodę otrzymała Misja Nowa Nadzieja, a w kategorii „Przedsiębiorca” – Michał Bielecki.

Podczas gali 20 uzdolnionych uczniów z rodzin gorzej sytuowanych otrzymało również stypendia, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje.

Fundacja Partnerstwo dla Łodzi została założona przez posła Johna Godsona, a jej działalność ma na celu wspieranie łodzian w potrzebie oraz wszelkiego rodzaju działania mające na celu rozwój Łodzi. Co roku, podczas uroczystej gali „Serce dla Łodzi” wręczane są nagrody dla osób działających społecznie na rzecz miasta i łodzian oraz stypendia dla utalentowanych uczniów ufundowane przez firmy i prywatnych darczyńców.

OGŁOSZENIA

Books!