MOPS już przy ul. Kilińskiego

Od 1 września 2015 roku główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi mieści się przy ul. Kilińskiego 102/102a (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Numery telefonów oraz adres e-mail nie uległy zmianie. Sekretariat MOPS, gdzie można składać wszelkie pisma, mieści się na III piętrze w pokoju 305.

Oprócz dyrekcji w siedzibie pryz ul. Kilińskiego, na II piętrze, mieszczą się: zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych MOPS - w pokojach 211, 212, 213 i 214, wydział pomocy stacjonarnej – w pokojach 205 i 208, wydział koordynacji i nadzoru – pokoje 209 i 210 oraz wydział współpracy z organizacjami pozarządowymi – pokoje 201, 202 i 203.

Także od 1 września swoją siedzibę zmieni Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieszczący się dotąd przy ul. Lipowej 28, który będzie ulokowany przy ul. Piotrkowskiej 149, prawa oficyna w podwórku. Numery telefonów oraz adres e-mail – nie ulegają zmianie, a sekretariat jest na II piętrze.

OGŁOSZENIA

Books!