Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 5247/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych i nadania statutów jednostkom.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r., w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

    w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
    na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakładce „Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi”,
    na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl, a także
    w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz można przekazać:

    drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
    drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,
    bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie

    przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
    złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 14 listopada 2013 r. bądź po dniu 27 listopada 2013 r.,
    niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Formularz konsultacji [>>>.doc] [>>>.pdf]
Uzasadnienia do projektów uchwał dotyczących:

Books!