Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5756/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza 
przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń
do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017".

Przedmiotem konsultacji są założenia do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017".

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 27 marca 2014 r. do godziny 16:00 w formie:

1) otwartych tematycznych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiających wyrażenie propozycji i opinii do protokołu, które odbędą się:

a) w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Domu Dziecka nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74 - tematem spotkania będą działania przewidziane do realizacji na rzecz rodzinnych instytucjonalnych form pieczy zastępczej,

b) w dniu 13 marca 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Domu Dziecka nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74 - tematem spotkania będą działania przewidziane do realizacji przez podmioty współpracujące z formami pieczy zastępczej;

2) zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:

a) droga elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

b) drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,

c) bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy Ośrodka.

Założenia do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017" oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki "Samorząd" i "Konsultacje społeczne"), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl,
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w tym wchodzących w jego skład Wydziałów Pracy Środowiskowej i Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz w siedzibach placówek opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 6 marca 2014 r. oraz składane po dniu 27 marca 2014 r., po godzinie 16:00,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z założeniami do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017" oraz możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

PLIKI DO POBRANIA:

  • Zarządzenie >>>
  • Formularz konsultacyjny  .pdf >>> .doc >>>
  • Założenia do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017" >>>

WYNIKI KONSULTACJI:

 

Books!