Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6164/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020”.

Przedmiotem konsultacji są założenia do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020”.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 6 czerwca 2014 r. do godziny 16.00 w formie:
1) pięciu protokołowanych tematycznych warsztatów dla mieszkańców Miasta Łodzi umożliwiających zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotu konsultacji i wypracowanie rozwiązań, które odbędą się:

a)

w dniu 13 maja 2014 r. w godzinach od 13.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi,
al. Piłsudskiego 100, sala 74 - tematem warsztatu będzie bezrobocie oraz zjawisko bezdomności,
b)

w dniu 14 maja 2014 r. w godzinach od 13.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi,
al. Politechniki 32, sala 114 - tematem warsztatu będzie niepełnosprawność,
c) 


w dniu 15 maja 2014 r. w godzinach od 13.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi,
al. Piłsudskiego 100, sala 74 - tematem warsztatu będzie niedoskonały system opieki
nad dzieckiem i rodziną oraz wsparcie osób usamodzielnianych,
d)


w dniu 20 maja 2014 r. w godzinach od 13.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi,
al. Piłsudskiego 100, sala 74 - tematem warsztatu będzie marginalizacja grup społecznych,
zwłaszcza osób starszych,
e)

w dniu 22 maja 2014 r. w godzinach od 13.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi,
al. Piłsudskiego 100, sala 74 - tematem warsztatu będzie uzależnienie i przemoc
oraz ograniczone sposoby propagowania zdrowego trybu życia;

 

2) zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:

a) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
b) drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,
c) bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy Ośrodka.

Założenia do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki "Samorząd" i "Konsultacje społeczne"), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl,
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149,
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 5 maja 2014 r. oraz składane po dniu 6 czerwca 2014 r., po godzinie 16:00,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie warsztatów z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z założeniami do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020”, możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

Pliki do pobrania:

Books!