Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6371/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 maja 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017”.

Przedmiotem konsultacji są założenia do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017”.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 czerwca 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. otwartych tematycznych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiających wyrażenie propozycji i opinii do protokołu, które odbędą się:
  1. w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2 – tematem spotkania będzie rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny,
  2. w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47 – tematem spotkania będzie wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
   ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
   ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy Ośrodka.

Założenia do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki "Samorząd" i "Konsultacje społeczne"), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem http://www.mops.lodz.pl,
 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 6 czerwca 2014 r. oraz składane po dniu 23 czerwca 2014 r., po godzinie 16.00,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z założeniami do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” oraz możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

Pliki do pobrania:

Books!