Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1140 /VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 
„Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017"

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017". Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. do godziny 16.00 w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2015 r. od godziny 17.00 do godziny 20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2.
2) zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
a) drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
b) drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź,
c) bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy Ośrodka.

Projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017" oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki "Samorząd" i "Konsultacje społeczne"), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowymhttp://www.mops.lodz.pl,
- w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149,
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 12 czerwca 2015 r. oraz składane po dniu 26 czerwca 
2015 r., po godzinie 16.00,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu 
w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017".

Zarządzenie >>>

Formularz konsultacyjny w WORD >>>

Formularz konsultacyjny w PDF >>>

Program Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017 >>>

Books!