Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2410/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017”. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. protokołowanego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiającego wyrażanie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. od godziny 16.00 do godziny 20.00 w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-912 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-912 Łódź, w godzinach pracy Ośrodka.

Projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki „Samorząd” i „Konsultacje społeczne”), na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl,
 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 10 grudnia 2015 r. oraz składane po dniu 16 grudnia 2015 r., po godzinie 16.00,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017” oraz możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

Pliki do pobrania:

Books!