Piotr Rydzewski jest nowym dyrektorem MOPS

- Będę się kierował filozofią, że pracodawcami dla zatrudnionych w MOPS są klienci – powiedział Piotr Rydzewski, który został nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka, która dotąd pełniła obowiązki dyrektora Ośrodka przeszła na stanowisko wicedyrektora.

Piotr Rydzewski ma 56 lat, z wykształcenia jest matematykiem, równolegle studiował filozofię, ukończył także podyplomowo: bankowość, psychologię i zarządzanie pomocą społeczną.


Zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu zarządzania, wykorzystując w pracy wiedzę z zakresu różnych dziedzin m.in. logiki i psychologii, w szczególności problematyką podejmowania decyzji oraz wspieraniem tworzenia antykruchych organizacji.

Nowy dyrektor MOPS jest twórcą systemu dobrego inwestowania czasu i zarządzania zaangażowaniem podwładnych, autorem koncepcji zarządzania emocjami a także współautorem vademecum „Zarządzanie emocjami” – pierwszej polskiej książki na temat inteligencji emocjonalnej napisanej na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Opracowuje programy dla budowania organizacji inteligentnych emocjonalnie.

- W życiu zawodowym osiągnąłem wiele i uznałem, że na tym etapie kariery chcę zająć się mądrym pomaganiem i to w organizacji, w której stanowi to potężne wyzwanie  – powiedział Piotr Rydzewski, dyrektor MOPS.

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka złożyła rezygnację z funkcji dyrektora, od dziś pełni funkcję wicedyrektora MOPS.

OGŁOSZENIA

Books!