Dzięki życzliwości Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzone zostało specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze dla rodziny p. Wojciecha, samotnego ojca wychowującego 6 dzieci.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
14 1240 1545 1111 0010 1471 3483

Wpłat można też dokonać poprzez Dobromat24.pl

Wszystkim darczyńcom - w imieniu Pana Wojciecha - serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i bezinteresowną życzliwość.

OGŁOSZENIA

Books!