Pomoc i schronienie dla osób bezdomnych

1 grudnia wieczorem na łódzkie ulice wyjechał specjalny autobus, oferujący pomoc osobom bezdomnym. Tą formę pomocy osobom pozbawionym domu realizuje Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,  w autobusie potrzebujący otrzymają ciepły posiłek, gorącą herbatę, a także odzież stosowną do pory roku, koce.

- W autobusie potrzebujący mogą liczyć także na doraźną opiekę pielęgniarską, a ci, którzy wyrażą taką wolę będą odwiezieni do schroniska lub noclegowni – mówi Małgorzata Wagner, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Trasa autobusu prowadzi: ze Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17, poprzez Dworzec Łódź  - Kaliska (przy al. Unii Lubelskiej), Dworzec Łódź - Żabieniec (parking w pobliżu budynku dworca), Stary Rynek przy ul. Podrzecznej, dalej pl. Barlickiego przy ul. Małej, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17.

Autobus dla osób bezdomnych po raz pierwszy wyjechał na ulice w 2004 roku, kursuje każdej zimy w godz. 22 – 3.

1 grudnia została otwarta także prowadzona przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta świetlica dla osób bezdomnych. Świetlica mieści się przy al. Piłsudskiego 119 i jest otwarta w godz. 8 – 16.

- Osoby bezdomne mogą się tam schronić przed chłodem w ciągu dnia, dostaną ciepły posiłek i herbatę – mówi Małgorzata Wagner. – Wszyscy mogą skorzystać także z kąpieli oraz wymienić odzież.

Świetlica została uruchomiona po raz pierwszy w 2009 roku i stanowi uzupełnienie pomocy dla osób pozbawionych domu.

Trasa Autobusu - MAPA >>>

OGŁOSZENIA

Books!