logotypy

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Razem z rodziną”

  •  Poradnictwo w zakresie diagnozowania i leczenia objawów zespołu FAS
Stanowisko: Poradnictwo w zakresie diagnozowania i leczenia objawów zespołu FAS (zadanie zlecone)
Miejsce świadczenia usług..
.
Zadanie realizowane jest przez Fundację na Rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” z siedzibą przy ul. Św. Marcina 77a w Rzeszowie, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Miejsce świadczenia usług: Łódź, ul. Żubardzka 4
Okres świadczenia usług od 02.02.2017 roku  do 31.12.2017 roku
Godziny Pracy poradnictwo świadczone jest według harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Fundację na Rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” oraz Biuro Projektu MOPS. Poradnictwo skierowane jest wyłącznie dla dzieci uczestników projektu „Razem z Rodziną”. Szczegółowy harmonogram poradnictwa znajduje się w załączniku. Godziny przyjęć mogą ulec zmianie.
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia FAS - luty 2017 >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia FAS - marzec 2017 >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia FAS - kwiecień 2017 >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia FAS - maj 2017 >>>

 


 

  • Poradnictwo w zakresie diagnozowania i leczenia nadpobudliwości (zadanie zlecone)
Stanowisko: Poradnictwo w zakresie diagnozowania i leczenia nadpobudliwości (zadanie zlecone)
Miejsce świadczenia usług..
.
Zadanie realizowane jest przez Fundację na Rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” z siedzibą przy ul. Św. Marcina 77a w Rzeszowie, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
Miejsce świadczenia usług: Łódź, ul. Żubardzka 4
Okres świadczenia usług 25.08.2016 r. – 30.11.2017 roku
Godziny Pracy

poradnictwo świadczone jest według harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Fundację na Rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” oraz Biuro Projektu MOPS. Poradnictwo skierowane jest wyłącznie dla dzieci uczestników projektu „Razem z Rodziną”.
Szczegółowy harmonogram poradnictwa  znajduje się w załączniku
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości >>>Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - październik >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - listopad>>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - grudzień>>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - styczeń>>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - luty>>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - marzec 2017 >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - kwiecień 2017 >>>
Harmonogram poradnictwa w zakresie diagnozy i leczenia nadpobudliwości - maj 2017 >>>


  •  Grupy Wsparcia (2 osoby)
Stanowisko: Trener Grupy Wsparcia
Miejsce świadczenia usług..
.
1. Klub Integracji Społecznej ul. Tybury 4
2. Klub Integracji Społecznej ul. Księży Młyn 2
3. Ośrodek Aktywizacji Caritas, ul. Gogola 12
Okres świadczenia usług 01.07.2016 r. – 30.09.2017 roku
Godziny Pracy

Grup Wsparcia odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu według harmonogramu  ustalanego na bieżąco przez trenerów i uczestników Grup Wsparcia. W spotkaniach brać udział mogą wyłącznie uczestnicy projektu „Razem z Rodziną”.
Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w załączniku

Harmonogram Grup Wsparcia >>>
Harmonogram Grup Wsparcia aktualizacja >>>
Harmonogram Grup Wsparcia aktualizacja 2017 r. >>>
Harmonogram Grup Wsparcia 2017 korekta >>>
Harmonogram Grup Wsparcia 2017 korekta - 2 >>>
Harmonogram Grup Wsparcia 2017 korekta - 3 >>>


  •  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby)
Stanowisko: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Miejsce świadczenia usług..
.
Wydział Wspierania rodzinnej Pieczy Zastępczej
Łódź ul. Piotrkowska 149
Okres świadczenia usług od 02.05.2016 roku  do 31.12.2017 roku
Godziny Pracy 8:00 - 16:00

  •  Logopeda
Stanowisko: Logopeda
Miejsce świadczenia usług
...
Dom Dziecka nr 5 w Łodzi
ul. Małachowskiego 74
Okres świadczenia usług od 05.05.2016 roku  do 31.10.2017 roku

Godziny Pracy

poniedziałek..
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 15:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:00
8:00 - 11:00
8:00 - 15:00
Godziny Pracy
od 1.09.2016 roku
 
poniedziałek..
wtorek
środa
czwartek
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
8:00 - 11:30 i 17:00 - 19:30

  • Asystenci rodziny (3 osoby)
Stanowisko: Asystnt rodziny
Miejsce świadczenia usług..
.
Wydział Wspierania rodzinnej Pieczy Zastępczej
Łódź ul. Piotrkowska 149
Okres świadczenia usług od 09.05.2016 roku  do 31.12.2017 roku
Godziny Pracy 8:00 - 16:00

  •  Psycholog
Stanowisko: Psycholog
Miejsce świadczenia usług..
.
Dom Dziecka nr 5 w Łodzi
ul. Małachowskiego 74
zmiana miejsca realizacji wsparcia:
Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Piotrkowska 149

Okres świadczenia usług od 09.05.2016 roku  do 31.10.2017 roku
Godziny Pracy 8:00 - 16:00
Books!