logotypy
Zapytanie ofertowe:

 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Zakup artykułów spożywczych w ramach projektu  „Razem z Rodziną” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 14.07.2016 o godz. 12.00.


 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Ubezpieczenie wolontariuszy „Razem z Rodziną” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 21.06.2016 o godz. 13.00.


 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Nabór uzupełniający: Prowadzenie grup wsparcia w ramach projektu pn. „Razem z Rodziną” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 22.06.2016.r. do godz. 12.00.


 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Prowadzenie grup wsparcia w ramach projektu pn. „Razem z Rodziną” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA >>>

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 15.05.2016 r. o godz. 15.00.


 

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Zakup artykułów edukacyjnych na potrzeby specjalistycznego poradnictwa logopedycznego w ramach projektu pn. „Razem z Rodziną” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

Termin złożenia oferty: do 14.06.2016 r. do godz. 15:00.


 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 10.05.2016 r. o godz. 13.00.
Books!