DYREKCJA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


AGNIESZKA DUSZKIEWICZ-NOWACKA - p.o. Dyrektora MOPS
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

ELŻBIETA JASZCZAK - Zastępca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

EWA KAZANEK - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. opiekuńczych
ul. Kilińskiego 102/102a, III piętro, sekretariat pok. 306

 

 

Books!