Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.:  (42) 664 04 00;  fax:  (42) 639-77-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
JACEK KĘDZIERSKI - Kierownik

Do zadań Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

1. przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka;
2. przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami pomocowymi;

3.

prowadzenie rejestru rodzin i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pełniących funkcję rodziny zastępczej;
4. prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
5. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
6. prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
7. organizowanie terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
8. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
9. dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
10. przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą asystentem rodziny planów pomocy dziecku oraz modyfikowanie powyższych planów;
11. kierowanie dzieci do rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
12. ustalanie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;
13. udzielanie pomocy w tym finansowej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.”;

 

Books!