WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM ZAWODOWYM I PROWADZĄCYM RODZINNE DOMY DZIECKA

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie brutto. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota
2.600,00 zł miesięcznie brutto.
Powyższe wynagrodzenie zwiększa się w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/703/12 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Books!