Żegnaj szkoło na wesoło

W ogrodzie przy Punkcie Pracy Socjalnej ul. Sprinterów 11 odbył się piknik zorganizowany przez pracowników socjalnych I WPŚ MOPS w Łodzi przy współpracy z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji w Łodzi. Impreza „Żegnaj szkoło na wesoło” odbyła się  w ramach Programu Aktywności Lokalnej i skierowana była do dzieci wraz z ich opiekunami z Osiedla Retkinia. Celem projektu była poprawa funkcjonowania i jakości życia społeczności lokalnej, integracja, zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych oraz wzrost aktywności zawodowej poprzez upowszechnianie dostępu do informacji w zakresie profilaktyki, bezpieczeństwa, poradnictwa, jak również ofert szkoleń i staży zawodowych.

Dzięki firmie ZAJADALNIA POD ANIOŁAMI Małgorzaty Witkowskiej z można było skosztować wypieków oraz napić się domowego kompotu. Można było również skorzystać z poczęstunku i ugasić pragnienie napojami ufundowanymi przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków. Zabawy dla dzieci prowadził  animator w stroju smerfa, który mógł być obecny na imprezie dzięki hojności Małgorzaty Adamczyk z firmy Alle Paznokcie Piaski z siedzibą w Centrum Piaski oraz Zakładu Optycznego Pluta. Nagrody dla dzieci ufundował Carrefour ul. Bandurskiego, Sala Zabawa Agatka oraz JUPI PARK.

Dla dzieci przygotowaliśmy również kącik kreatywny, gdzie mogły stworzyć prace plastyczne, a koleżanka smerfa malowała im twarze.

Na przybyłych czekał pokaz sztuk walki zorganizowany przez Klub Karate 44, zabawa z instruktorem z Klubu RYTM oraz występ cheerleaderek z Poleskiego Ośrodka Kultury Filia Karolew.

Na pikniku była też okazja do tego, aby zrobić sobie zdjęcie z ciekawymi rekwizytami w samochodach policyjnych, straży miejskiej, straży graniczne, czy straży pożarnej.

Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych cieszyła się nauka pierwszej pomocy oraz reanimacji psa zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Łódź Retkinia.

Podczas imprezy Fundacji UWOLNIENIE oraz OHP udostępniały  ciekawe oferty szkoleń oraz staży zawodowych.

Dzięki pracownikom PPS ul. Sprinterów 11, którzy zorganizowani cała imprezę tj. Oli Marcińczak, Magdalenie Wawrzkowicz, Katarzynie Graczyk i Barbarze Łuczak, piknik bardzo się wszystkim podobał. Dziękujemy wszystkim przybyłym, współorganizatorom, sponsorom i gościom, planujemy powtórkę w przyszłym roku :-)

 

OGŁOSZENIA

Books!